Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

01. 1993, Eva / Eve, gypsum, colour, sádra 98,5 x 38 x 26,5 cm