Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

04. 1993, gypsum, colour, sádra 118,5 x 20,5 x 37,5 cm