Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

08. 1995, gypsum, colour, sádra 69,5 x 25,5 x 20 cm