Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

11. 1996, gypsum, colour, sádra 45 x 32,3 x 21 cm