Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

12. 1996, Queen King / Královna Král, 228 cm