Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

15. 1997, gypsum, colour, sádra 32 x 30,2 x 16,4 cm