Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

18. 1997, gypsum, colour, sádra 64,2 x 26,9 x 22 cm