Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

19. 1997, gypsum, colour, sádra 45,5 x 24,8 x 18,5 cm