Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

20. 1997, gypsum, colour, sádra cca 35 cm