Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

03. 1993, gypsum, colour, sádra 167,5 cm