Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

14. 1997, gypsum, colour, sádra 31,5 x 29,8 x 16,8 cm