Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

16. 1997, gypsum, colour, sádra 36,7 x 26,3 x 32,8 cm