Havlik Jiri plastiky / sculptures

previous / předcházející ZPĚT / BACK další / next

17. 1997, gypsum, colour, sádra 28,2 x 32,5 x13,5 cm